motion capture technology for stop motion animation

Technology

SMODO is a stop motion techonology that joins the classic puppet animation with the innovative technique of capturing motion through obtaining 3D coordinates. SMODO exploits possibilities of 3D and stop motion.

Method

SMODO allows you to work in a classic, stop motion technique and benefit from the possibilities the 3D brings. A special tracking system ensures the interception of the movement of animated puppets its transferred onto the digital 3D puppet model. Cleansing frames from analogue rigs or lighting faults is not needed any longer.

 

 

 

Flexibility is key

Flexibility is key

SMODO provides the possibility of changing the light, a part or the complete decoration, introducing any change in shots or in the shape or dress of a puppet, its mimics, and even, to some extent, its size and proportions already after the time-consuming and costly process of animation. SMODO aims at limiting computer modelling in favour of classic stop motion animation. SMODO is intended to lower the costs and time of shooting significantly but also to keep the most precious elements of puppet animation, i.e. handcraft, abundant details and specific puppet movements.

Working with SMODO

Working with SMODO

The work is divided into several stages. First an armature is constructed for the animation character. All the anatomical joints are marked with the plastic markers in different colors. When the analogue rig is done we move on to creating a rig in 3DMax environment. Once two rigs are joint a textured 3D model can be added.

 

After setting up the animation workplace and placing the cameras, calibration has to be performed. It is done through taking few photos of calibration units with system’s cameras. Afterwards the system is ready to work. From this moment, the animation is performed as if in the classic stop motion puppet animation. Animator controls the frame of a puppet and observes the movement in 3D environment holding the control over the process and being able to correct the animation accordingly.

Savings

Savings

SMODO helps you to save money. There’s no need toconstruct huge film sets since the scenic design can be built in 3D software. Great costs of servicing animation sets are also eliminated, i.e. the cost of lighting, stagehands, animators’ assistants, gaffers, etc. The process enables also the use of complex sceneries on a small scale, keeping costs low and eliminating the risk of missing artistic qualities.

Education

Education

SMODO, planned to be sold together with complementary tools (tutorials, ready-made characters), responds well to the needs to the education market as regards creative technologies. This will allow for more attractive, quicker and more economical sharing of knowledge of animation and animation skills.

Design

SMODO fits into a medium size box that includes all basic elements allowing its use. The elements can be divided by four functionalities:

 • software – 3DMax plug-in
 • mechanical elements enabling construction of an armature
 • four cameras for registering puppet’s movement
 • system calibration tools

What does it offer?

 • up to 25% budget savings
 • stop motion feel combined with 3D animation quality
 • broader possibilities of introducing changes and corrections
 • small & cosy production environment

SMODO EDUBOX

 • 4 cameras
 • character skeleton ready for animation
 • wiring
 • calibrator
 • cloth for measurement
 • camera mounting brackets
3 390 euro
sale soon

Często zadawane pytania

Diody na kamerze SMODO nie świecą się.

Jeśli diody się nie świecą, sprawdź czy wszystkie kable są prawidłowo połączone oraz czy zasilanie kamer jest włączone. Po podłączeniu kamery SMODO do zasilania po 30 sek diody włączą się. Przy włączonej kamerze świecą się dwie diody przy gnieździe ethernet – zielona i żółta. Jeśli zielona dioda nie świeci się, sprawdź połączenia sieciowe między aparatem i komputerem oraz zasilanie.

Jedna z kamer SMODO nie działa.

System SMODO działa jedynie przy działających czterech kamerach. Sprawdź połączenia zasilania i sieciowe pomiędzy kamerą i komputerem. Jeśli połączenia są prawidłowe, zrestartuj komputer i kamery poprzez odłączenie i włączenie ich ponowne do sieci.

System SMODO po wykonaniu kalibracji nie działa.

Jeśli kalibracja przebiegła zgodnie z instrukcją SMODO do kalibracji systemu, zrestartuj komputer i oprogramowanie, a następnie kamery SMODO poprzez włączenie i odłączenie kabla zasilania. Przeprowadź ponowną kalibrację zgodnie z zaleceniami. Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany skontaktuj się z działem serwisu SMODO.

Niechcący odłączył się kabel zasilania kamer. Czy kamery uszkodziły się?

Nie, system kamer nie został uszkodzony tylko wyłączył się. Należy ponownie podłączyć kamery. Po około 15 sekundach kamery włączą się, a system będzie gotowy do dalszego działania.

System nie chce połączyć szkieletu postaci z postacią 3D w programie.

Zrestartuj oprogramowanie i ponownie przeprowadź proces połączenia szkieletu lalki z postacią 3D. Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, sprawdź czy odcinki między kulkami podstawowymi mają prawidłową długość, zgodną z zalecaną instrukcją długości prętów. Jeśli korzystasz z systemu edukacyjnego sprawdź, czy w trakcie próby łączenia postaci stały w odpowiedniej pozie.

Tkanina SMODO jest za mała na stół roboczy do animacji.

Postaraj się nakryć stół roboczy do animacji, w obszarze widocznym przez kamery SMODO. Jeśli nadal tkanina jest za mała, wówczas zmniejsz stół roboczy do animacji. Możesz też używać własnej tkaniny do przykrycia, ważne aby była ona biała i jednorodna i aby nie odbijała światła.

Kamery znajdują się zbyt daleko od stołu roboczego do animacji.

W przypadku gdy pomieszczenie pomiarowe do animacji jest duże, wówczas nie montuj kamer za pomocą uchwytów na ścianie. Zastosuj cztery statywy i umieść kamery SMODO na statywach w narożnikach stołu roboczego do animacji. Możesz też znaleźć mniejsze pomieszczenie i w nim wykonać pomiary.

W pomieszczeniu znajduje się wiele kolorowych elementów i system nie działa prawidłowo.

Jeśli w pomieszczeniu występuje bardzo dużo elementów kolorowych, które wchodzą w przestrzeń pomiarową kamer SMODO, system SMODO nie będzie dział prawidłowo. W tej sytuacji należy wysłonić kolorowe obiekty, które wchodzą w przestrzeń pomiarową, białą tkaniną lub usunąć je z przestrzeni pomiarowej.

Mam na sobie kolorowe ubranie, czy to przeszkadza w pomiarach?

W momencie kiedy wchodzisz w przestrzeń pomiarową i wykonujesz zdjęcia kamerami SMODO, zadbaj o to, aby twój strój był jak najbardziej neutralny np. w kolorze czarnym lub białym. Jeśli jednak nie będziesz w trakcie pomiarów wchodzić w przestrzeń pomiarową, kolor ubrania nie ma znaczenia.

Jest za ciemno w pomieszczeniu.

Zadbaj aby w pomieszczeniu pomiarowym było jasno, tak aby kamery SMODO mogły prawidłowo rejestrować kolory znaczników systemu SMODO. Nie musisz się martwić o temperaturę barwną światła, system SMODO ma wbudowany system rozpoznawania barwy światła i dostosuje się do jego koloru. Jeśli jednak w pomieszczeniu pomiarowym będzie zbyt ciemno, wówczas system może nie działać prawidłowo.

W pomieszczeniu do rejestracji jest okno, co z nim zrobić?

Jeśli masz możliwość aby wysłonić okno, to zrób to i używaj  wyłącznie światła sztucznego w pomieszczeniu pomiarowym. Jeśli jednak nie uda Ci się wysłonić okna, wówczas używaj do rejestracji tylko światła zza okna. Staraj się nie mieszać różnych temperatur barwnych światła, tak aby system działał prawidłowo.

Czy system SMODO zadziała tylko z dwoma kamerami.

Nie. System do prawidłowego działania potrzebuje działających czterech kamer SMODO.

Czy mogę użyć kulek podstawowych do mojego własnego szkieletu lalki.

Nie. System SMODO zadziała tylko w połączeniu ze szkieletem SMODO.

Czy mogę przyczepić kulki podstawowe i pomocnicze do mojej lalki i czy system SMODO będzie działać?

Nie. System SMODO działa prawidłowo tylko wtedy, gdy bazuje na szkielecie SMODO który jest czarny oraz w oparciu o kulki podstawowe i pomocnicze.

Czy mogę użyć mojego aparatu w telefonie do rejestracji ruchu w technologii SMODO?

Nie. System SMODO zadziała tylko z kamerami SMODO.

Czy mogę użyć aparatów lustrzanek do rejestracji ruchu w technologii SMODO?

Nie. System SMODO zadziała tylko z kamerami SMODO. System nie będzie działał z żadną inną kamerą lub aparatem bez względu na jego jakość i rodzaj.

System wolno odczytuje ruch. Jak przyspieszyć jego pracę?

Sprawdź czy komputer, na którym pracujesz, spełnia minimalne parametry których wymaga system SMODO. Jeśli nie spełnia parametrów, zmień komputer lub rozbuduj go. Jeśli komputer spełnia wymogi SMODO, sprawdź czy nie wykonuje on w tym samym czasie jakiś skomplikowanych operacji w innym programach (renderowanie etc.).

Możesz też zrestartować komputer i sprawdzić czy po ponownym włączeniu oprogramowania nadal działa tak samo.

Czy mogę użyć własnych kulek jako markerów?

Nie. System SMODO działa tylko z kulkami podstawowymi i uzupełniającymi SMODO.

Potrąciłem/łam kamerę SMODO, czy system będzie działać?

Tak. Będzie jednak wymagać ponownej kalibracji ponieważ potrącenie chociaż jednej kamery, powoduje rozkalibrowanie się systemu. Zabezpiecz kamery SMODO, przeprowadź na nowo kalibrację i kontynuuj animowanie.

Jakie pomieszczenie jest najlepsze do animacji w technologii SMODO?

Najlepsze są małe pomieszczenia, które umożliwiają montaż kamer SMODO na ścianie, blisko stołu do pomiaru animacji. Dobrze aby przestrzeń była w miarę biała i pozbawiona zbędnych mebli, dekoracji, scenografii etc.

Czy muszę używać specjalnego światła oświetleniowego do technologii SMODO?

Nie. System SMODO zakłada używanie amatorskiego światła we wnętrzu. Ważne aby było ono jak najbardziej rozproszone i żeby nie świeciło punktowo w kamery SMODO lub w przestrzeń pomiarową animacji.

Czy mogę ustawić kamery SMODO bezpośrednio na stole roboczym do animacji?

Tak. Możesz tak zrobić, ale pamiętaj, że kamery muszą być unieruchomione. Inaczej przy każdym ich przesunięciu, zajdzie konieczność ich ponownej kalibracji. Zadbaj też, aby kamery były prawidłowo skierowane na przestrzeń pomiarową.

Problem odniesienia szkieletu lalki SMODO do postaci, która widzi na monitorze.

Problem ten występuje w początkowej fazie animowania, kiedy animator pierwszy raz spotyka się z naszą technologią i nie wie jeszcze jak jej używać. Animator musi się oswoić z technologią, wykonać kilka próbnych animacji. Musi też obserwować jak szkielet się zachowuje i co się dzieje wówczas z postacią w 3D. Początkowo trudno jest zrozumieć dobrze technologię, ponieważ animuje się sam szkielet, który nie jest obciążony ciężarem ciała postaci. Nie czuje się też tego ciała pod rękoma i trudno jest od samego początku właściwie animować. Tak jak w przypadku każdej nowo poznawanej technologii, po wykonaniu serii ćwiczeń i testów, animator się oswaja i kolejne animacje powstają już płynniej.

Problem animowana postaci na stole animacyjnym i utrzymania postaci w pionie.

Niektóre fazy animacji są na tyle skomplikowane, że potrzebują dodatkowego rigu do potrzymania animacji. Można podeprzeć postać rigiem który w trakcie animacji też się animuje. Identyczny sposób animacji występuje w klasycznej animacji lalkowej. Ważne jest aby rig do potrzymania szkieletu lalki, w miejscach zgięcia nie miał dodatkowych znaczników, tak aby system śledzenia nie odczytywał go jako dodatkowego szkieletu w przestrzeni pomiarowej.

Warto też w trakcie animacji wykorzystać stopy w szkielecie, w których są ukryte miejsca na pręty umożliwiające wbicie stopy w miękkie podłoże. Identyczne rozwiązanie stosuje się w animacji klasycznej poklatkowej.

Odniesienie postaci szkieletu lalki SMODO do scenografii w 3D, tzn animowanie postacią w scenografii, której nie ma na stole animacyjnym bo jest w przestrzeni programu do animacji 3D.

Animator w trakcie realizacji animacji danej postaci, może ją animować od razu osadzając ją w scenografii 3D, która istnieje w oprogramowaniu do 3D. Oczywiście może tą scenografię wprowadzić na późniejszym etapie i potraktować przestrzeń, w której animuje jak blue box (lub green box) w klasycznej animacji poklatkowej. Wówczas ruch postaci zostanie zapisany, a scenografia zostanie wprowadzona już na późniejszym etapie. Animowanie w scenografii 3D już istniejącej, ułatwi znacząco interpretację ruchu postaci i przybliży ujęcia do formy skończonej, co jest zalecane na etapie animacji.

Problem widoków kamery, gdzie w klasycznej animacji lalkowej animuje się tylko pod jedno ujęcie kamery, a w technologii SMODO kamerę można zmieniać nawet w trakcie animacji, ponieważ posługujemy się kamerą w programie 3D.

Używając technologii SMODO należy pamiętać,  że system rejestruje widok kamery, który później będzie stanowić kadr obrazu filmowego, w przestrzeni 3D oprogramowania. System kamer śledzących jest jedynie formą rozpoznania kulek w przestrzeni. Nie należy odczytywać widoków z kamer jako widoków docelowych obrazu filmowego. Dzięki temu, że widok kamery jest osadzony w programie 3D, mamy możliwość zmiany ujęcia kamery w trakcie animacji. Oczywiście nie trzeba korzystać z tej opcji, ale można ją wykorzystać w procesie twórczym i np. ustawić tor kamery w ten sposób, że animacja postaci za nim podąża. Są to możliwości, które w klasycznej animacji nie występują, bez specjalistycznego i dodatkowej oprzyrządowania na planie (tzw. Motion control).

Animowanie lalką szkieletu SMODO, którego kulki uzupełniające (tworzące trójkąty z kulkami podstawowymi) stanowią ograniczenia w ruchu postaci.

Po to aby system dobrze odczytywał wszystkie ruchy, niezbędnym było dodanie tzw. kulek pomocniczych. Tworzą one razem z dwoma podstawowymi kulkami, tzw. trójkąty, przez co system kamer śledzących jest w stanie zidentyfikować wszystkie ruchy postaci w przestrzeni, co umożliwia pełne rozpoznanie wszystkich ruchów postaci. Animator początkowo może takie potrójnie występujące kulki odczytywać jako przeszkodę, ale z czasem animator przyzwyczaja się do nich i nie stwarzają one problemów. Stanowią one pewne ograniczenie w animowaniu postacią, ale każda forma animacji stawia pewne wymagania i przeszkody, które należy twórczo zinterpretować.

Animacja szkieletem SMODO w zetknięciu z przeszkodami.

W trakcie animacji, zdarza się, że np. postać musi wejść po schodach, albo przejść z chodnika na jezdnię, lub pokonać jakieś wzniesienie. Oczywiście animator może poradzić sobie z tym wyzwaniem, używając swojej wyobraźni. Ale może też użyć elementów scenograficznych które ustawi na stole do animacji. Imitując w ten sposób daną przeszkodę. Ważne jest jednak, aby te elementy były niemal całkowicie białe i zlały się jak najlepiej z białym tłem. W ten sposób system kamer nie będzie ich odczytywać, a animator może je wykorzystać w trakcie animacji.

więcej pytań

Team

The SMODO team comprises of animation enthusiasts with a vast experience and highly educated researchers working actively in the academic environment. The team is eager to explore the field of stop motion technology and work to create ground for its future development. They are all totally engaged and working hard to provide the best possible tool that would help thousands of animators to explore new fields and possibilities of their work.

Grzegorz Wacławek

Grzegorz Wacławek

is a producer and an animated film director. He runs a animated film studio Animoon.
He is the initiator of the project.

Robert Sitnik

Robert Sitnik

is a specialist from the field of 3D and 4D imagery , and 2D/3D/4D visual data processing for virtual enriched reality. He works as an associate professor at the Institute of Micromechanics and Photonics of the Warsaw University of Technology.

Maciej Karaszewski

Maciej Karaszewski

is a specialist on 3D measurement techniques, photogrammetry and 3D data processing. He works at Institute of Micromechanics and Photonics of the Warsaw University of Technology.

Marcin Gosławski

Marcin Gosławski

he is responsible for the financial side of the project and its development.

Want to know more about SMODO?
Please, contact us via e-mail:
hello@smodo.co