SMODO – technologia motion capture dla animacji poklatkowej

Technologia

SMODO to nowatorska technologia stop-motion, która łączy klasyczną animację lalkową z innowacyjną techniką przechwytywania ruchu. SMODO oferuje nowe możliwości tworzenia animacji, jakie daje połączenie tego, co najlepsze w technologii 3D i animacji poklatkowej.

Jak to działa?

SMODO pozwala na pracę w klasycznej technice animacji poklatkowej, a jednocześnie na czerpanie korzyści z możliwości, jakie daje technologia 3D. Używając SMODO animator, zamiast z lalką, pracuje z samym szkieletem, wyposażonym w kolorowe znaczniki. Specjalny system śledzący znaczniki przenosi pozę szkieletu do programu do edycji 3D, w którym na szkielet nakładany jest cyfrowy model lalki. W efekcie, na ekranie komputera animator obserwuje całą lalkę, tak jak w klasycznej animacji. Dzięki temu czyszczenie klatek z analogowych rigów lub błędów w oświetleniu już nie będzie konieczne. Jedną z licznych korzyści SMODO jest ponadto możliwość dowolnej zmiany pozycji kamery obserwującej scenę, jak i dowolnej modyfikacji oświetlenia – nawet dla już zrealizowanego ujęcia!

 

 

 

Możliwości

Możliwości

SMODO oferuje możliwość zmiany oświetlenia sceny, wymianę fragmentu lub całości scenografii, wprowadzenie dowolnej modyfikacji ujęcia, wyglądu czy ubioru lalki, jak i jej mimiki, a nawet korektę rozmiaru i proporcji lalki – nawet już po zakończeniu czasochłonnego i kosztownego procesu animacji. Jednym z celów prac nad technologią SMODO jest ograniczenie modelowania komputerowego na rzecz klasycznej animacji poklatkowej. Tworzeniu SMODO przyświecała myśl, aby znacząco obniżyć koszt i czas produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu tego, co w klasycznej animacji lalkowej najcenniejsze, czyli rękodzieła, bogactwa detali, a także charakterystycznego sposobu poruszania się postaci.

Praca ze SMODO

Praca ze SMODO

Praca ze SMODO składa się z kilku etapów. Pierwszy to konstrukcja szkieletu dla animowanego bohatera. Wszystkie anatomiczne stawy są oznaczane specjalnymi plastikowymi markerami w różnych kolorach. Kiedy analogowa konstrukcja i rigi są już gotowe, rozpoczyna się praca nad stworzeniem konstrukcji w wirtualnym środowisku 3DMax lub Blender. Kiedy oba szkielety zostaną połączone, możliwe jest nałożenie na nie modelu 3D lalki.

 

Po przygotowaniu stanowiska animacji i rozstawieniu kamer stanowiących element składowy technologii SMODO, niezbędne jest wykonanie kalibracji 2D i 3D. Odbywa się ona poprzez wykonanie kilku zdjęć z wykorzystaniem kamer systemu i specjalnej planszy kalibracyjnej oraz tkaniny. Po kalibracji system SMODO jest gotowy do pracy. Od tej pory proces animacji przebiega tak, jak w klasycznej animacji lalkowej. Animator rękoma modyfikuje pozę szkieletu, a na ekranie komputera w wirtualnym środowisku obserwuje ruch lalki. Dzięki temu zachowuje kontrolę nad całym procesem animacji i może modyfikować go w czasie realizacji ujęcia.

Oszczędności

Oszczędności

Technologia SMODO ma szansę zrewolucjonizować rynek filmowy i przyczynić się do jego rozwoju: zredukuje koszty, skróci czas produkcji i post-produkcji, uprości pracę na planie filmowym. SMODO realnie pomaga zaoszczędzić pieniądze. Dzięki tej technologii nie będzie już konieczne budowanie dużych planów zdjęciowych, gdyż cała scenografia będzie mogła zostać wygenerowana w programie 3D, stanowiącym część systemu. Większość kosztów produkcji animacji także będzie mogła zostać wyeliminowana, a wśród nich: koszty oświetlenia i część kosztów osobowych. Proces tworzenia animacji z wykorzystaniem technologii SMODO umożliwi wykorzystanie złożonych scenografii w małej skali, utrzymując niskie koszty i pozwalając na zachowanie wysokiej jakości artystycznej animacji.

Edukacja

Edukacja

Technologia SMODO otworzy nową przestrzeń dla rozwiązań twórczych w produkcjach filmowych i multimedialnych, a także uczyni animację poklatkową bardziej dostępną. Oferowana wraz z uzupełniającymi narzędziami (tutoriale, gotowe postaci do animacji) pozwoli na atrakcyjniejsze, szybsze i tańsze przekazywanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu animacji. SMODO, dzięki łączeniu klasycznej animacji lalkowej z animacją 3D, usprawni edukację animatorów 3D w studiach animacji lub postprodukcji. Prezentowanie różnych rozwiązań animacji bezpośrednio na szkielecie SMODO, a nie w wirtualnym środowisku, przyspieszy proces szkolenia i uczyni go atrakcyjniejszym.

Design

System SMODO mieści się w jednym średniej wielkości pudełku, które zawiera wszystkie podstawowe elementy niezbędne do korzystania z technologii. Elementy mogą zostać podzielone ze względu na cztery funkcjonalności:

 • oprogramowanie SMODO
 • niezbędne elementy mechaniczne umożliwiające skonstruowanie szkieletu lalki
 • cztery kamery na statywach, rejestrujące ruch lalki
 • narzędzia do kalibracji systemu

Jakie korzyści oferuje

 • oszczędności do 25 proc. budżetu
 • połączenie wysokich walorów animacji poklatkowej z jakością animacji 3D
 • większe możliwości dokonywania zmian i wprowadzania poprawek
 • małe i wygodne stanowisko pracy

SMODO EDUBOX

 • 4 kamery
 • szkielet postaci gotowy do animacji
 • okablowanie
 • kalibrator
 • tkanina do pomiaru
 • uchwyty montażowe kamer
3 390 euro
sprzedaż wkrótce

Często zadawane pytania

Diody na kamerze SMODO nie świecą się.

Jeśli diody się nie świecą, sprawdź czy wszystkie kable są prawidłowo połączone oraz czy zasilanie kamer jest włączone. Po podłączeniu kamery SMODO do zasilania po 30 sek diody włączą się. Przy włączonej kamerze świecą się dwie diody przy gnieździe ethernet – zielona i żółta. Jeśli zielona dioda nie świeci się, sprawdź połączenia sieciowe między aparatem i komputerem oraz zasilanie.

Jedna z kamer SMODO nie działa.

System SMODO działa jedynie przy działających czterech kamerach. Sprawdź połączenia zasilania i sieciowe pomiędzy kamerą i komputerem. Jeśli połączenia są prawidłowe, zrestartuj komputer i kamery poprzez odłączenie i włączenie ich ponowne do sieci.

System SMODO po wykonaniu kalibracji nie działa.

Jeśli kalibracja przebiegła zgodnie z instrukcją SMODO do kalibracji systemu, zrestartuj komputer i oprogramowanie, a następnie kamery SMODO poprzez włączenie i odłączenie kabla zasilania. Przeprowadź ponowną kalibrację zgodnie z zaleceniami. Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany skontaktuj się z działem serwisu SMODO.

Niechcący odłączył się kabel zasilania kamer. Czy kamery uszkodziły się?

Nie, system kamer nie został uszkodzony tylko wyłączył się. Należy ponownie podłączyć kamery. Po około 15 sekundach kamery włączą się, a system będzie gotowy do dalszego działania.

System nie chce połączyć szkieletu postaci z postacią 3D w programie.

Zrestartuj oprogramowanie i ponownie przeprowadź proces połączenia szkieletu lalki z postacią 3D. Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, sprawdź czy odcinki między kulkami podstawowymi mają prawidłową długość, zgodną z zalecaną instrukcją długości prętów. Jeśli korzystasz z systemu edukacyjnego sprawdź, czy w trakcie próby łączenia postaci stały w odpowiedniej pozie.

Tkanina SMODO jest za mała na stół roboczy do animacji.

Postaraj się nakryć stół roboczy do animacji, w obszarze widocznym przez kamery SMODO. Jeśli nadal tkanina jest za mała, wówczas zmniejsz stół roboczy do animacji. Możesz też używać własnej tkaniny do przykrycia, ważne aby była ona biała i jednorodna i aby nie odbijała światła.

Kamery znajdują się zbyt daleko od stołu roboczego do animacji.

W przypadku gdy pomieszczenie pomiarowe do animacji jest duże, wówczas nie montuj kamer za pomocą uchwytów na ścianie. Zastosuj cztery statywy i umieść kamery SMODO na statywach w narożnikach stołu roboczego do animacji. Możesz też znaleźć mniejsze pomieszczenie i w nim wykonać pomiary.

W pomieszczeniu znajduje się wiele kolorowych elementów i system nie działa prawidłowo.

Jeśli w pomieszczeniu występuje bardzo dużo elementów kolorowych, które wchodzą w przestrzeń pomiarową kamer SMODO, system SMODO nie będzie dział prawidłowo. W tej sytuacji należy wysłonić kolorowe obiekty, które wchodzą w przestrzeń pomiarową, białą tkaniną lub usunąć je z przestrzeni pomiarowej.

Mam na sobie kolorowe ubranie, czy to przeszkadza w pomiarach?

W momencie kiedy wchodzisz w przestrzeń pomiarową i wykonujesz zdjęcia kamerami SMODO, zadbaj o to, aby twój strój był jak najbardziej neutralny np. w kolorze czarnym lub białym. Jeśli jednak nie będziesz w trakcie pomiarów wchodzić w przestrzeń pomiarową, kolor ubrania nie ma znaczenia.

Jest za ciemno w pomieszczeniu.

Zadbaj aby w pomieszczeniu pomiarowym było jasno, tak aby kamery SMODO mogły prawidłowo rejestrować kolory znaczników systemu SMODO. Nie musisz się martwić o temperaturę barwną światła, system SMODO ma wbudowany system rozpoznawania barwy światła i dostosuje się do jego koloru. Jeśli jednak w pomieszczeniu pomiarowym będzie zbyt ciemno, wówczas system może nie działać prawidłowo.

W pomieszczeniu do rejestracji jest okno, co z nim zrobić?

Jeśli masz możliwość aby wysłonić okno, to zrób to i używaj  wyłącznie światła sztucznego w pomieszczeniu pomiarowym. Jeśli jednak nie uda Ci się wysłonić okna, wówczas używaj do rejestracji tylko światła zza okna. Staraj się nie mieszać różnych temperatur barwnych światła, tak aby system działał prawidłowo.

Czy system SMODO zadziała tylko z dwoma kamerami.

Nie. System do prawidłowego działania potrzebuje działających czterech kamer SMODO.

Czy mogę użyć kulek podstawowych do mojego własnego szkieletu lalki.

Nie. System SMODO zadziała tylko w połączeniu ze szkieletem SMODO.

Czy mogę przyczepić kulki podstawowe i pomocnicze do mojej lalki i czy system SMODO będzie działać?

Nie. System SMODO działa prawidłowo tylko wtedy, gdy bazuje na szkielecie SMODO który jest czarny oraz w oparciu o kulki podstawowe i pomocnicze.

Czy mogę użyć mojego aparatu w telefonie do rejestracji ruchu w technologii SMODO?

Nie. System SMODO zadziała tylko z kamerami SMODO.

Czy mogę użyć aparatów lustrzanek do rejestracji ruchu w technologii SMODO?

Nie. System SMODO zadziała tylko z kamerami SMODO. System nie będzie działał z żadną inną kamerą lub aparatem bez względu na jego jakość i rodzaj.

System wolno odczytuje ruch. Jak przyspieszyć jego pracę?

Sprawdź czy komputer, na którym pracujesz, spełnia minimalne parametry których wymaga system SMODO. Jeśli nie spełnia parametrów, zmień komputer lub rozbuduj go. Jeśli komputer spełnia wymogi SMODO, sprawdź czy nie wykonuje on w tym samym czasie jakiś skomplikowanych operacji w innym programach (renderowanie etc.).

Możesz też zrestartować komputer i sprawdzić czy po ponownym włączeniu oprogramowania nadal działa tak samo.

Czy mogę użyć własnych kulek jako markerów?

Nie. System SMODO działa tylko z kulkami podstawowymi i uzupełniającymi SMODO.

Potrąciłem/łam kamerę SMODO, czy system będzie działać?

Tak. Będzie jednak wymagać ponownej kalibracji ponieważ potrącenie chociaż jednej kamery, powoduje rozkalibrowanie się systemu. Zabezpiecz kamery SMODO, przeprowadź na nowo kalibrację i kontynuuj animowanie.

Jakie pomieszczenie jest najlepsze do animacji w technologii SMODO?

Najlepsze są małe pomieszczenia, które umożliwiają montaż kamer SMODO na ścianie, blisko stołu do pomiaru animacji. Dobrze aby przestrzeń była w miarę biała i pozbawiona zbędnych mebli, dekoracji, scenografii etc.

Czy muszę używać specjalnego światła oświetleniowego do technologii SMODO?

Nie. System SMODO zakłada używanie amatorskiego światła we wnętrzu. Ważne aby było ono jak najbardziej rozproszone i żeby nie świeciło punktowo w kamery SMODO lub w przestrzeń pomiarową animacji.

Czy mogę ustawić kamery SMODO bezpośrednio na stole roboczym do animacji?

Tak. Możesz tak zrobić, ale pamiętaj, że kamery muszą być unieruchomione. Inaczej przy każdym ich przesunięciu, zajdzie konieczność ich ponownej kalibracji. Zadbaj też, aby kamery były prawidłowo skierowane na przestrzeń pomiarową.

Problem odniesienia szkieletu lalki SMODO do postaci, która widzi na monitorze.

Problem ten występuje w początkowej fazie animowania, kiedy animator pierwszy raz spotyka się z naszą technologią i nie wie jeszcze jak jej używać. Animator musi się oswoić z technologią, wykonać kilka próbnych animacji. Musi też obserwować jak szkielet się zachowuje i co się dzieje wówczas z postacią w 3D. Początkowo trudno jest zrozumieć dobrze technologię, ponieważ animuje się sam szkielet, który nie jest obciążony ciężarem ciała postaci. Nie czuje się też tego ciała pod rękoma i trudno jest od samego początku właściwie animować. Tak jak w przypadku każdej nowo poznawanej technologii, po wykonaniu serii ćwiczeń i testów, animator się oswaja i kolejne animacje powstają już płynniej.

Problem animowana postaci na stole animacyjnym i utrzymania postaci w pionie.

Niektóre fazy animacji są na tyle skomplikowane, że potrzebują dodatkowego rigu do potrzymania animacji. Można podeprzeć postać rigiem który w trakcie animacji też się animuje. Identyczny sposób animacji występuje w klasycznej animacji lalkowej. Ważne jest aby rig do potrzymania szkieletu lalki, w miejscach zgięcia nie miał dodatkowych znaczników, tak aby system śledzenia nie odczytywał go jako dodatkowego szkieletu w przestrzeni pomiarowej.

Warto też w trakcie animacji wykorzystać stopy w szkielecie, w których są ukryte miejsca na pręty umożliwiające wbicie stopy w miękkie podłoże. Identyczne rozwiązanie stosuje się w animacji klasycznej poklatkowej.

Odniesienie postaci szkieletu lalki SMODO do scenografii w 3D, tzn animowanie postacią w scenografii, której nie ma na stole animacyjnym bo jest w przestrzeni programu do animacji 3D.

Animator w trakcie realizacji animacji danej postaci, może ją animować od razu osadzając ją w scenografii 3D, która istnieje w oprogramowaniu do 3D. Oczywiście może tą scenografię wprowadzić na późniejszym etapie i potraktować przestrzeń, w której animuje jak blue box (lub green box) w klasycznej animacji poklatkowej. Wówczas ruch postaci zostanie zapisany, a scenografia zostanie wprowadzona już na późniejszym etapie. Animowanie w scenografii 3D już istniejącej, ułatwi znacząco interpretację ruchu postaci i przybliży ujęcia do formy skończonej, co jest zalecane na etapie animacji.

Problem widoków kamery, gdzie w klasycznej animacji lalkowej animuje się tylko pod jedno ujęcie kamery, a w technologii SMODO kamerę można zmieniać nawet w trakcie animacji, ponieważ posługujemy się kamerą w programie 3D.

Używając technologii SMODO należy pamiętać,  że system rejestruje widok kamery, który później będzie stanowić kadr obrazu filmowego, w przestrzeni 3D oprogramowania. System kamer śledzących jest jedynie formą rozpoznania kulek w przestrzeni. Nie należy odczytywać widoków z kamer jako widoków docelowych obrazu filmowego. Dzięki temu, że widok kamery jest osadzony w programie 3D, mamy możliwość zmiany ujęcia kamery w trakcie animacji. Oczywiście nie trzeba korzystać z tej opcji, ale można ją wykorzystać w procesie twórczym i np. ustawić tor kamery w ten sposób, że animacja postaci za nim podąża. Są to możliwości, które w klasycznej animacji nie występują, bez specjalistycznego i dodatkowej oprzyrządowania na planie (tzw. Motion control).

Animowanie lalką szkieletu SMODO, którego kulki uzupełniające (tworzące trójkąty z kulkami podstawowymi) stanowią ograniczenia w ruchu postaci.

Po to aby system dobrze odczytywał wszystkie ruchy, niezbędnym było dodanie tzw. kulek pomocniczych. Tworzą one razem z dwoma podstawowymi kulkami, tzw. trójkąty, przez co system kamer śledzących jest w stanie zidentyfikować wszystkie ruchy postaci w przestrzeni, co umożliwia pełne rozpoznanie wszystkich ruchów postaci. Animator początkowo może takie potrójnie występujące kulki odczytywać jako przeszkodę, ale z czasem animator przyzwyczaja się do nich i nie stwarzają one problemów. Stanowią one pewne ograniczenie w animowaniu postacią, ale każda forma animacji stawia pewne wymagania i przeszkody, które należy twórczo zinterpretować.

Animacja szkieletem SMODO w zetknięciu z przeszkodami.

W trakcie animacji, zdarza się, że np. postać musi wejść po schodach, albo przejść z chodnika na jezdnię, lub pokonać jakieś wzniesienie. Oczywiście animator może poradzić sobie z tym wyzwaniem, używając swojej wyobraźni. Ale może też użyć elementów scenograficznych które ustawi na stole do animacji. Imitując w ten sposób daną przeszkodę. Ważne jest jednak, aby te elementy były niemal całkowicie białe i zlały się jak najlepiej z białym tłem. W ten sposób system kamer nie będzie ich odczytywać, a animator może je wykorzystać w trakcie animacji.

więcej pytań

Zespół

Zespół SMODO tworzą entuzjaści animacji oraz naukowcy z wieloletnim doświadczeniem, pracujący w środowisku naukowym. Zespół postawił sobie za cel zgłębienie techniki animacji poklatkowej i wypracowanie technologii umożliwiającej jej dalszy rozwój. Całkowicie zaangażowani w projekt dokładają wszelkich starań, aby dostarczyć możliwie najlepsze narzędzie, które pomoże tysiącom animatorów na całym świecie odkrywać nowe możliwości własnej pracy.

Grzegorz Wacławek

Grzegorz Wacławek

producent i reżyser filmów animowanych. Kieruje dynamicznie studiem filmów animowanych Animoon. Ekspert kluczowy w projekcie SMODO.

Robert Sitnik

Robert Sitnik

specjalista z zakresu obrazowania 3D/4D, przetwarzania danych obrazowych 2D/3D/4D oraz wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Technik Rzeczywistości Wirtualnej Politechniki Warszawskiej.

Maciej Karaszewski

Maciej Karaszewski

specjalista z zakresu technik pomiarowych 3D, fotogrametrii, automatyzacji pomiarów oraz przetwarzania danych 3D.

Marcin Gosławski

odpowiedzialny za finansową stronę projektu i jego rozwój.

Chcesz wiedzieć więcej o SMODO?
Napisz do nas:
hello@smodo.co