SMODO – technologia motion capture dla animacji poklatkowej

Technologia

SMODO to nowatorska technologia stop-motion, która łączy klasyczną animację lalkową z innowacyjną techniką przechwytywania ruchu. SMODO oferuje nowe możliwości tworzenia animacji, jakie daje połączenie tego, co najlepsze w technologii 3D i animacji poklatkowej.

Jak to działa?

SMODO pozwala na pracę w klasycznej technice animacji poklatkowej, a jednocześnie na czerpanie korzyści z możliwości, jakie daje technologia 3D. Używając SMODO animator, zamiast z lalką, pracuje z samym szkieletem, wyposażonym w kolorowe znaczniki. Specjalny system śledzący znaczniki przenosi pozę szkieletu do programu do edycji 3D, w którym na szkielet nakładany jest cyfrowy model lalki. W efekcie, na ekranie komputera animator obserwuje całą lalkę, tak jak w klasycznej animacji. Dzięki temu czyszczenie klatek z analogowych rigów lub błędów w oświetleniu już nie będzie konieczne. Jedną z licznych korzyści SMODO jest ponadto możliwość dowolnej zmiany pozycji kamery obserwującej scenę, jak i dowolnej modyfikacji oświetlenia – nawet dla już zrealizowanego ujęcia!

Możliwości

Możliwości

SMODO oferuje możliwość zmiany oświetlenia sceny, wymianę fragmentu lub całości scenografii, wprowadzenie dowolnej modyfikacji ujęcia, wyglądu czy ubioru lalki, jak i jej mimiki, a nawet korektę rozmiaru i proporcji lalki – nawet już po zakończeniu czasochłonnego i kosztownego procesu animacji. Jednym z celów prac nad technologią SMODO jest ograniczenie modelowania komputerowego na rzecz klasycznej animacji poklatkowej. Tworzeniu SMODO przyświecała myśl, aby znacząco obniżyć koszt i czas produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu tego, co w klasycznej animacji lalkowej najcenniejsze, czyli rękodzieła, bogactwa detali, a także charakterystycznego sposobu poruszania się postaci.

Praca ze SMODO

Praca ze SMODO

Praca ze SMODO składa się z kilku etapów. Pierwszy to konstrukcja szkieletu dla animowanego bohatera. Wszystkie anatomiczne stawy są oznaczane specjalnymi plastikowymi markerami w różnych kolorach. Kiedy analogowa konstrukcja i rigi są już gotowe, rozpoczyna się praca nad stworzeniem konstrukcji w wirtualnym środowisku 3DMax lub Blender. Kiedy oba szkielety zostaną połączone, możliwe jest nałożenie na nie modelu 3D lalki.

 

Po przygotowaniu stanowiska animacji i rozstawieniu kamer stanowiących element składowy technologii SMODO, niezbędne jest wykonanie kalibracji 2D i 3D. Odbywa się ona poprzez wykonanie kilku zdjęć z wykorzystaniem kamer systemu i specjalnej planszy kalibracyjnej oraz tkaniny. Po kalibracji system SMODO jest gotowy do pracy. Od tej pory proces animacji przebiega tak, jak w klasycznej animacji lalkowej. Animator rękoma modyfikuje pozę szkieletu, a na ekranie komputera w wirtualnym środowisku obserwuje ruch lalki. Dzięki temu zachowuje kontrolę nad całym procesem animacji i może modyfikować go w czasie realizacji ujęcia.

Oszczędności

Oszczędności

Technologia SMODO ma szansę zrewolucjonizować rynek filmowy i przyczynić się do jego rozwoju: zredukuje koszty, skróci czas produkcji i post-produkcji, uprości pracę na planie filmowym. SMODO realnie pomaga zaoszczędzić pieniądze. Dzięki tej technologii nie będzie już konieczne budowanie dużych planów zdjęciowych, gdyż cała scenografia będzie mogła zostać wygenerowana w programie 3D, stanowiącym część systemu. Większość kosztów produkcji animacji także będzie mogła zostać wyeliminowana, a wśród nich: koszty oświetlenia i część kosztów osobowych. Proces tworzenia animacji z wykorzystaniem technologii SMODO umożliwi wykorzystanie złożonych scenografii w małej skali, utrzymując niskie koszty i pozwalając na zachowanie wysokiej jakości artystycznej animacji.

Edukacja

Edukacja

Technologia SMODO otworzy nową przestrzeń dla rozwiązań twórczych w produkcjach filmowych i multimedialnych, a także uczyni animację poklatkową bardziej dostępną. Oferowana wraz z uzupełniającymi narzędziami (tutoriale, gotowe postaci do animacji) pozwoli na atrakcyjniejsze, szybsze i tańsze przekazywanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu animacji. SMODO, dzięki łączeniu klasycznej animacji lalkowej z animacją 3D, usprawni edukację animatorów 3D w studiach animacji lub postprodukcji. Prezentowanie różnych rozwiązań animacji bezpośrednio na szkielecie SMODO, a nie w wirtualnym środowisku, przyspieszy proces szkolenia i uczyni go atrakcyjniejszym.

Design

System SMODO mieści się w jednym średniej wielkości pudełku, które zawiera wszystkie podstawowe elementy niezbędne do korzystania z technologii. Elementy mogą zostać podzielone ze względu na cztery funkcjonalności:

  • oprogramowanie SMODO
  • niezbędne elementy mechaniczne umożliwiające skonstruowanie szkieletu lalki
  • cztery kamery na statywach, rejestrujące ruch lalki
  • narzędzia do kalibracji systemu

Jakie korzyści oferuje

  • oszczędności do 25 proc. budżetu
  • połączenie wysokich walorów animacji poklatkowej z jakością animacji 3D
  • większe możliwości dokonywania zmian i wprowadzania poprawek
  • małe i wygodne stanowisko pracy

Zespół

Zespół SMODO tworzą entuzjaści animacji oraz naukowcy z wieloletnim doświadczeniem, pracujący w środowisku naukowym. Zespół postawił sobie za cel zgłębienie techniki animacji poklatkowej i wypracowanie technologii umożliwiającej jej dalszy rozwój. Całkowicie zaangażowani w projekt dokładają wszelkich starań, aby dostarczyć możliwie najlepsze narzędzie, które pomoże tysiącom animatorów na całym świecie odkrywać nowe możliwości własnej pracy.

Grzegorz Wacławek

Grzegorz Wacławek

producent i reżyser filmów animowanych. Kieruje dynamicznie działającym studiem filmów animowanych Animoon. Pomysłodawca i twórca projektu SMODO.

Robert Sitnik

Robert Sitnik

specjalista z zakresu obrazowania 3D/4D, przetwarzania danych obrazowych 2D/3D/4D oraz wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Technik Rzeczywistości Wirtualnej Politechniki Warszawskiej.

Maciej Karaszewski

Maciej Karaszewski

specjalista z zakresu technik pomiarowych 3D, fotogrametrii, automatyzacji pomiarów oraz przetwarzania danych 3D.

Marcin Gosławski

odpowiedzialny za finansową stronę projektu i jego rozwój.

Chcesz wiedzieć więcej o SMODO?
Napisz do nas:
hello@smodo.co

 

Reprezentujesz media?
Skontaktuj się z nami:
Iwona Buchcic
i.buchcic@momakin.pl